Formulieren Milieuvergunningen
Formulieren betreffende aanvraag voor milieuvergunningen

Omschrijving document

Pdf
versie

Word
versie

De bij de formulieren gevoegde verklarende documenten zijn informatief. Ze moeten niet naar het openbaar bestuur teruggestuurd worden. 
Aanvraagformulier voor een milieuvergunning , inrichting van klasse 1A of 1B  

Aanvraagformulier voor een milieuvergunning, inrichting van klasse 1A of 1B (.pdf) 

Aanvraagformulier voor een milieuvergunning, inrichting van klasse 1A of 1B (.doc) 

Aanvraagformulier voor een milieuvergunning , inrichting van klasse 2 

Aanvraagformulier voor een milieuvergunning, inrichting van klasse 2  (.pdf) 

Aanvraagformulier voor een milieuvergunning, inrichting van klasse 2 (.doc) 

Aanvraagformulier voor een milieuvergunning, een tijdelijke inrichting  

Aanvraagformulier voor een milieuvergunning, tijdelijke inrichting (.pdf) 

Aanvraagformulier voor een milieuvergunning, tijdelijke inrichting (.doc) 

Aangifteformulier voor inrichtingen van klasse 3 

Aangifteformulier voor inrichtingen van klasse 3 (.pdf) 

Aangifteformulier voor inrichtingen van klasse 3 (.doc) 

Aangifteformulier voor inrichtingen van klasse 1C (verschillend van werf voor asbest)  

Aangifteformulier voor inrichtingen van klasse 1C (.pdf) 

Aangifteformulier voor inrichtingen van klasse 1C (.doc) 

Formulier voor de aanvraag van milieuvergunning  voor een tijdelijke werf voor inkapseling en/of verwijdering van asbest van klasse IB 

Formulier voor de aanvraag van milieuvergunning van klasse 1B voor een tijdelijke werf voor inkapseling en/of verwijdering van asbest (.pdf) 

Formulier voor de aanvraag van milieuvergunning van klasse 1B voor een tijdelijke werf voor inkapseling en/of verwijdering van asbest (.doc) 

Formulier voor de aangifte van een klasse 1C voor een werf voor inkapseling en/of verwijdering van asbest 

Formulier voor de aangifte van een klasse I.C voor een werf voor inkapseling en/of verwijdering van asbest (.pdf) 

Formulier voor de aangifte van een klasse I.C voor een werf voor inkapseling en/of verwijdering van asbest (.doc) 

 Aanvraagformulier voor een milieuvergunning, inrichting van klasse 1D  Aanvraagformulier voor een milieuvergunning, inrichting van klasse 1D (.pdf)  Aanvraagformulier voor een milieuvergunning, inrichting van klasse 1D (.doc) 
Aanvraagformulier voor een milieu-attest, inrichting van klasse 1A of 1B 

Aanvraagformulier voor een milieu-attest, inrichting van klasse 1A of 1B (.pdf) 

Aanvraagformulier voor een milieu-attest, inrichting van klasse 1A of 1B (.doc) 

Aanvraagformulier voor de verlenging van een milieuvergunning

Aanvraagformulier voor verlenging van een milieuvergunning (.pdf) 

Aanvraagformulier voor verlenging van een milieuvergunning (.doc) 

Aanvraagformulier voor wijziging van een milieuvergunning

Aanvraagformulier voor wijziging van een milieuvergunning (.pdf) 

Aanvraagformulier voor wijziging van een milieuvergunning (.doc) 

Formulier van notificatie van wijziging houder van milieuvergunning

Formulier van notificatie van wijziging houder van milieuvergunning (.pdf) 

Formulier van notificatie van wijziging houder van milieuvergunning (.doc) 

Formulier van notificatie van stopzetting van activiteiten  (ingedeelde inrichtingen)

Formulier van notificatie van stopzetting van activiteiten  (ingedeelde inrichtingen) (.pdf) 

Formulier van notificatie van stopzetting van activiteiten  (ingedeelde inrichtingen) (.doc) 

Aanvraag voor elektronische communicatie in het kader van de aflevering van milieuvergunningen en –certificaten, aangifte, registraties en erkenningen die vallen onder de bevoegdheid van het BIM.
De dossiers die door de elektronische procedure worden beoogd, worden in de voetnoten (blz. 2) in het formulier gespecificeerd.
Dit formulier moet slechts één keer per type dossiers ingevuld worden en zal voor al die door de elektronische procedure beoogde type dossiers gelden. 
Aanvraag voor elektronische communicatie (.pdf)  Aanvraag voor elektronische communicatie (.doc) 

Bescherming van uw privéleven

Omdat we veel belang hechten aan de bescherming van uw privéleven, handelen we immers altijd in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet inzake het privéleven (wet van 8 december 1992 over de bescherming van persoonlijke gegevens).

Door ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, aanvaardt u uitdrukkelijk dat wij die gegevens mogen bewaren en verwerken voor de doeleinden van behandeling van uw dossier.

Niet-openbaarmaking 

De persoonlijke gegevens die wij zo verzamelen, worden geenszins verkocht of aan derden doorgegeven. We behandelen ze als vertrouwelijke informatie.

Beveiliging 

We nemen alle technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, ongeoorloofde toegang, onvrijwillige wijzigingen, beschadiging of bekendmaking.

Toegang en wijzigingsrecht 

Alle persoonlijke gegevens worden beheerd en verwerkt door BIM, Gulledelle 100, 1200 Brussel. Enkel de personen die instaan voor dat beheer hebben toegang tot deze persoonlijke gegevens.

U kunt uw gegevens op elk moment inkijken, verbeteren of wissen. Daarvoor volstaat een schriftelijk verzoek, dat wij meteen zullen inwilligen.

Milieuvergunning: De milieuvergunning, vroeger “commodo-incommodo” exploitatievergunning genoemd, is een document dat de technische bepalingen bevat die de exploitant van een inrichting (bv. benzinestation, drukkerij, textielreinigingsbedrijf, enz.) in acht moet nemen. De voorwaarden die door de administratie worden vastgelegd, willen de bescherming waarborgen tegen elke vorm van gevaar, hinder of ongemak die een inrichting of een activiteit, rechtstreeks of indirect, zou kunnen veroorzaken ten opzichte van het leefmilieu, de gezondheid en de veiligheid van de bevolking, met inbegrip van elke persoon die zich binnen de ruimte van de inrichting bevindt, zonder er als werknemer beschermd te kunnen zijn.
Inkapseling: Inkapseling bestaat erin de materialen op basis van asbest te bestrijken met een stof die de verspreiding van asbestvezels in de lucht verhindert.
milieuvergunning: De milieuvergunning, vroeger “commodo-incommodo” exploitatievergunning genoemd, is een document dat de technische bepalingen bevat die de exploitant van een inrichting (bv. benzinestation, drukkerij, textielreinigingsbedrijf, enz.) in acht moet nemen. De voorwaarden die door de administratie worden vastgelegd, willen de bescherming waarborgen tegen elke vorm van gevaar, hinder of ongemak die een inrichting of een activiteit, rechtstreeks of indirect, zou kunnen veroorzaken ten opzichte van het leefmilieu, de gezondheid en de veiligheid van de bevolking, met inbegrip van elke persoon die zich binnen de ruimte van de inrichting bevindt, zonder er als werknemer beschermd te kunnen zijn.
Laatst gewijzigd op : 1/09/2014