ParticulierenProfesionnelenScholen
 Zoek help

-

  Publicatie van de energiebalans 2009 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Publicatie van de energiebalans 2009 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

EnergiebalansDe energiebalans van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2009 is net uit. Sinds 1990 realiseert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een jaarlijkse energiebalans aan de hand waarvan men de evolutie van het energieverbruik volgen en begrijpen kan.

Deze cijfers kan men gebruiken om een inschatting te maken van de uitstoot van broeikasgassen in het Gewest. Ook de resultaten van het energiebeleid dat de overheid voert, kan men ermee volgen.

Zelfs als het energieverbruik ten opzichte van 1990 met meer dan 7 % gestegen is, lijkt het sinds 2004 toch terug te lopen. De daling van de afgelopen jaren kan men, ten dele toch, toeschrijven aan het milde klimaat en aan de economische crisis die de energieappetijt van de consumenten blijkbaar heeft doen slinken.

Vastgesteld wordt dat de woon- en de tertiaire sector, met respectievelijk 40 en 33 % van het verbruik, de twee zwaargewichten van de Brusselse energiebalans vormen. Op residentieel vlak valt op dat vooral de energie-intensiteit toeneemt ; met andere woorden, de huisgezinnen zijn beter toegerust met huishoudapparatuur en zien minder nauwlettend toe op het verbruik ervan.

Andere interessante vaststelling : in de tertiaire sector heeft elektriciteit als energievorm sinds 1990 het meeste vooruitgang geboekt, de aardolieproducten geven dan weer terrein prijs (-50%) aan het aardgas.

Ten opzichte van 2008 is de energiefactuur in 2009 met 14 % gedaald. Ze bedraagt dan twee miljard euro.

Welbeschouwd komt het beleid voor rationeel energiegebruik (REG) dus ten goede aan de klimaatbescherming en ook de consumenten zullen toekomstige prijsstijgingen makkelijker aankunnen.

Raadpleeg de energiebalans van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2009 (.pdf).

Meer info

TelefoonINFO-LEEFMILIEU

02 / 775 75 75

E-Mail