ParticulierenProfesionnelenScholen
 Zoek help

Staat van het leefmilieu

Start pagina   Staat van het leefmilieu


Verslag over de staat van het leefmilieu

Etat graphique

Plannen en programma's, balansen, milieueffectenrapporten

plans et programmesHier vindt u alle documenten die verband houden met de plannen en programma's lucht, klimaat, geluid, afval, groene ruimten, overstromingen, gezondheid en leefmilieu ...

     Toegang tot de documenten


15/2/2014
Alvorens door de regering te worden goedgekeurd, wordt het ontwerp van Natuurplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan een openbaar onderzoek bij de inwoners van het Gewest onderworpen.
14/2/2014
Deze geoportaalsite richt zich tot iedereen en is het resultaat van een samenwerking tussen tal van Brusselse overheidsinstellingen. Het is de bedoeling de toegang tot ruimtelijke referentiegegevens te vergemakkelijken.
3/7/2013
18/6/2013
10/6/2013

Alle nieuwtjes
 

“Plan water”, goedgekeurd op 12/07/2012

Het eerste gewestelijk Waterbeheerplan is door de kerk. Het verbindt de Regering ertoe om verschillende grote uitdagingen aan te gaan : de bescherming van het oppervlakte- en grondwater en van de samenhangende ecosystemen, de riolering, de afvalwaterzuivering, de tarifering van de publieke diensten die verband houden met het waterverbruik enz.

» De documenten van het plan raadplegen