Formulieren Afvalwater
Formulieren betreffende afvalwater

Omschrijving document

Pdf
versie

Aangifteformulier voor de bepaling van de openbare zuiveringsprijs van industrieel afvalwater

Aangifteformulier voor de bepaling van de openbare zuiveringesprijs van industrieel afvalwater (.pdf) 

Toelichting bij het aangifteformulier voor de bepaling van de openbare zuiveringsprijs van industrieel afvalwater

Toelichting bij het aangifteformulier voor de bepaling van openbare zuiveringsprijs van industrieel afvalwater (.pdf) 

 

Afvalwater: Water dat in huishouding of industrie dienst heeft gedaan en gewoonlijk met verschillende stoffen beladen is.
Laatst gewijzigd op : 11/02/2013
Wetgeving
Het besluit van 7 december 2006 betreffende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid (gepubliceerd in het BS van 3.11.2006) heeft de ordonnantie tot instelling van een heffing op de lozing van afvalwater (van toepassing sinds 1996) opgeheven. Sinds 1 januari 2007 vervangt een zuiveringsprijs de heffing. De raming van deze zuiveringsprijs gebeurt, net als vroeger, op basis van een aangifteformulier.
Afvalwater: Water dat in huishouding of industrie dienst heeft gedaan en gewoonlijk met verschillende stoffen beladen is.