Formulieren Grondwaterwinningen

Let op! Elke niet-tijdelijke grondwaterwinning is ook gebonden aan een milieuvergunning (rubriek 62). U moet dus ook een milieuvergunningsaanvraag indienen.

Voor meer informatie, raadpleeg onze gids over dit onderwerp.

 

Formulieren voor de vergunningsaanvraag van grondwaterwinningen (K.B. 21/01/1976)

Omschrijvingdocument

Pdf
versie

Word
versie

Aangifteformulier voor grondwaterwinningen waarvoor geen vergunning vereist is :

  • huishoudelijke grondwaterwinningen
  • tijdelijke grondwaterverlagingen of bouwkundige werken met debiet ≤ 96 m³/dag
 

Geen vergunning vereist, maar slechts aangifte :(K.B.21/04/1976, art.2) (.pdf) 

Geen vergunning vereist, maar slechts aangifte :(K.B.21/04/1976, art.2) (.doc) 

Aanvraagformulier voor vergunning van grondwaterwinningen van klasse I:

  • permanente grondwaterwinningen met debiet ≤ 96 m³/dag
  • tijdelijke grondwaterverlagingen of bouwkundige werken met debiet >96 m³/dag
 

Aanvraagformulier vergunning grondwaterwinning van klasse I (.pdf) 

Aanvraagformulier vergunning grondwaterwinning van klasse I (.doc) 

Aanvraagformulier voor vergunning van grondwaterwinningen van klasse II: permanente grondwaterwinningen met debiet > 96 m³/dag

Aanvraagformulier vergunning grondwaterwinning van klasse II (.pdf) 

Aanvraagformulier vergunning grondwaterwinning van klasse II (.doc) 

Aanvraagformulier voor de vergunning van grondwaterwinningen gevolgd door een warmtewisselaar of een warmtepomp en daarna terugpompen in de bodem

Aanvraagformulier vergunning grondwaterwinning gevolgd door een warmtewisselaar of een warmtepomp en daarna reïnjectie in de bodem (.pdf) 

Aanvraagformulier vergunning grondwaterwinning gevolgd door een warmtewisselaar of een warmtepomp en daarna reïnjectie in de bodem (.doc) 

 

Milieuvergunning: De milieuvergunning, vroeger “commodo-incommodo” exploitatievergunning genoemd, is een document dat de technische bepalingen bevat die de exploitant van een inrichting (bv. benzinestation, drukkerij, textielreinigingsbedrijf, enz.) in acht moet nemen. De voorwaarden die door de administratie worden vastgelegd, willen de bescherming waarborgen tegen elke vorm van gevaar, hinder of ongemak die een inrichting of een activiteit, rechtstreeks of indirect, zou kunnen veroorzaken ten opzichte van het leefmilieu, de gezondheid en de veiligheid van de bevolking, met inbegrip van elke persoon die zich binnen de ruimte van de inrichting bevindt, zonder er als werknemer beschermd te kunnen zijn.
milieuvergunningsaanvraag: De milieuvergunning, vroeger “commodo-incommodo” exploitatievergunning genoemd, is een document dat de technische bepalingen bevat die de exploitant van een inrichting (bv. benzinestation, drukkerij, textielreinigingsbedrijf, enz.) in acht moet nemen. De voorwaarden die door de administratie worden vastgelegd, willen de bescherming waarborgen tegen elke vorm van gevaar, hinder of ongemak die een inrichting of een activiteit, rechtstreeks of indirect, zou kunnen veroorzaken ten opzichte van het leefmilieu, de gezondheid en de veiligheid van de bevolking, met inbegrip van elke persoon die zich binnen de ruimte van de inrichting bevindt, zonder er als werknemer beschermd te kunnen zijn.
Laatst gewijzigd op : 18/05/2012