Particulieren
ProfesionnelenScholen
 Zoek help

De vaststelling is alarmerend: 50% van alle Europese zoogdieren en 30% van de vissen, vogels en reptielen worden op dit ogenblik bedreigd. Zelfs de meest voorkomende soorten zien hun aantallen sterk afnemen. De oorzaak hiervan zijn de menselijke activiteiten die, in enkele decennia, hebben geleid tot de razendsnelle verslechtering, of verdwijning, van de natuurlijke habitats die nodig zijn voor het overleven van tal van levende soorten.

Natura 2000 is een van de antwoorden van Europa om haar bedreigde biodiversiteit proberen te ondersteunen en te beschermen. Via twee Richtlijnen, de “Vogelrichtlijn” en de “Habitatrichtlijn”, kwam in Europa een uitgestrekt netwerk van natuurlijke en halfnatuurlijke gebieden tot stand. Dat moet voortaan worden beschermd omdat er zich bedreigde fauna en flora in bevinden.

Biodiversiteit: De diversiteit aan levende soorten die zich kunnen in stand houden en die zich zonder externe hulp kunnen voortplanten (fauna et flora).

Téléphone

INFO-LEEFMILIEU

02 / 775 75 75

E-mail