Particulieren
ProfesionnelenScholen
 Zoek help

Particulieren

Start pagina  >  Particulieren  >  Thema’s Afval

AfvalWe produceren vandaag drie keer meer afval dan in 1950! Terwijl een gemiddeld gezin aan het begin van de vorige eeuw maar enkele tientallen kilogram afval per jaar weggooide, is dat cijfer vandaag opgelopen tot enkele honderden kilogram per persoon per jaar! En daar moeten we dan nog het afval bijtellen, dat afkomstig is van de industrie, kantoorgebouwen, handelszaken, ziekenhuizen, bouwwerven, garages, enz.

Elke dag worden er bovendien nieuwe producten op de markt gelanceerd. Aan het einde van hun levenscyclus (of soms zelfs al vroeger …) zorgen deze producten voor nieuwe soorten afvalstoffen waarvoor oplossingen gevonden moeten worden, als we het milieu niet willen versmachten of uitputten.

De geproduceerde hoeveelheid afval is echter maar het topje van de ijsberg, de uiteindelijke restanten van onze niet-duurzame manier van consumeren.

Zo vertegenwoordigt in België het beheer en de verwijdering van afval 3% van onze totale uitstoot aan CO2, terwijl onze consumptie goed is voor … 85% van onze CO2-emissies (productie, transport en beheer van de verbruikte goederen aan het einde van hun levenscyclus)!

Hoewel we door afval te recycleren in plaats van het te verbranden dus weliswaar minder CO2 uitstoten, valt niet te ontkennen dat de echte uitdaging in het herdenken van onze manier van consumeren schuilt, opdat we aan de bron minder afval zouden produceren om minder te vervuilen en de natuurlijke rijkdommen van onze planeet te vrijwaren.

Téléphone

INFO-LEEFMILIEU

02 / 775 75 75

E-mail