Particulieren
ProfesionnelenScholen
 Zoek help

Particulieren

Start pagina  >  Particulieren  >  Praktische zaken  >  Mijn woning Minder afval en onder controle

Iedere Brusselaar gooit elke dag meer dan een kilo afval weg.

De verbranding van een ton afval kost bijna 100 euro aan de gemeenschap. En dan moet u weten dat we in Brussel bijna 150.000 ton huishoudafval per jaar verwerken. De vernietiging daarvan kost ons dus heel veel geld en verontreinigt de lucht.

Als we het milieu intact willen houden, moeten we zo veel mogelijk afval sorteren en recycleren. Maar ook ophaling en recyclage kosten geld waarvoor iedere inwoner van het Gewest opdraait. Reken daarbij dat elke verpakking u geld kost. U betaalt bijvoorbeeld meer voor limonade in brik, dan in een fles met statiegeld.

Het besluit? Sorteer, maar vooral: beperk het afval. Dan geeft u minder uit bij de aankoop en u betaalt minder voor het gemeenschappelijke afvalbeheer.

 

Hoe kunnen we reeds bij het boodschappen doen onze afvalproductie terugschroeven ?
Door ons in de rayons de juiste vragen te stellen, … met volgende tips. Zie de video op vimeo.com 

Recyclage: Geheel van processen en gedragingen die streven naar het terugwinnen en voor hergebruik geschikt maken van grondstoffen uit afval.

Téléphone

INFO-LEEFMILIEU

02 / 775 75 75

E-mail